Disclaimer

KBO Hooge Mierde streeft ernaar dat alle informatie op deze website correct is ten tijde van publicatie op deze website.

KBO Hooge Mierde aanvaardt ten aanzien van de juistheid en/of volledigheid van die informatie echter geen enkele aansprakelijkheid. KBO Hooge Mierde zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of bezoeken van deze website dan wel het (al dan niet tijdelijk) niet beschikbaar zijn van deze website.

Verwijzingen of hyperlinks in deze website naar websites van andere partijen (derden) zijn uitsluitend opgenomen voor het gemak van de gebruiker van deze website. KBO Hooge Mierde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere partijen en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie die op deze websites staat vermeld.

Als u ziet dat u op een foto staat op deze website, en u wilt dit niet, dan kunt u dit per e-mail melden bij KBO Hooge Mierde, secretaris@kbohoogemierde.nl. Als u denkt dat wij onrechtmatig een foto hebben gebruikt waarvan u de bron bent richt u zich dan ook tot de secretaris. Wij trachten enkel foto’s te gebruiken waarvan de bron bekend is en goedkeuring heeft gegeven voor gebruik. Indien wij in gebreke zijn houden wij een periode van 72 uur aan om uw foto te verwijderen – vanaf het moment dat uw melding door ons wordt ontvangen.

Op deze website zal geen reclame geplaatst worden.