Piet Schoormans, wnd voorzitter, 013-5091449

Corry van Dooren-van Herpt, secretaris, 013-5091909

Peter Hendrikx, penningmeester, 013-5091574

Jeanne Willems-van de Ven, bestuurslid, 013-5091897

Miet van Gisbergen-Merckx, bestuurslid, 013-5091407

Greet Joosten-van den Borne, bestuurslid, 013-8447008

Sjaan Spooren-van Gestel, bestuurslid, 013-5092524

Leon Adams, bestuurslid, 013-5092814